Cancellation rules

1/10/209:41 AM Anne-Gry Jakobsen

Avbestilling: 

- inntil 1 måned før ankomst:  fri avbestilling

- inntil 2 uker før ankomst: 50% av beløpet for ordren må betales

- senere enn 2 uker før ankomst: 100% av beløpet for ordren  må betales