Arctic Salmon Center

Arctic Salmon Center lærer deg mer om den norske havbruksnæringen. Bli med på rib-tur ut til merdene og se hvordan ting fungerer.

Visningssenter

Arctic Salmon Center

På senteret kan du lære om norsk oppdrettsnæring, historien og utviklingen i det som er en av norges viktigste næringer.

Den grønne utviklingen

Se hva som skjer og hvordan det grønne skiftet blir løst og har sine utfordringer.

Fantastisk plassering

Senteret ligger unikt plassert rett ved havet.

Mater hele verden

Mer enn 25 000 måltider hvert minutt blir produsert og levert fra norsk oppdrettsnæring til hele verden. 

Arctic Salmon Senter
Med utgangspunkt i Tranøy Fyr kan du ta turen innom Arctic Salmon Senter