Reidar Lerdal

Reidar er kjøkkensjef på fyret. Han kom hit første gang i 2020 fra Oslo da omstendighetene førte han til Tranøy. Reidar elsker fyret, Tranøy og Nord-Norge. Reidar har ansvaret for mat og meny.