Nydelige ærfuglmora

Familiene som bodde på Tranøy fyr hadde frem til 1936 en god ekstrainntekt fra duna til ærfuglen som de samla og sydde dyner av. Inntil 1936 var det 300 ærfugl-par på Tranøy fyr, men disse forlot fyret på grunn av alt bråket da det nye fyret ble bygget i 1936. Ærfuglene kommer på land i april-mai, legger 4-6 egg og ruger i 25-28 døgn. Hun tar ikke til seg mat i rugetiden og mister 1|3 av vekten. Et reir gir ca 15 gram dun slik at det trenges 60-70 reder til å lage ei dundyne. Det er en sann glede å se på når ærfugl-mora kommer på land med sine små, som bader i de små pyttene rundt om fyrstasjonen. Tranøy fyr er fuglfredet ved lov og det er veldig viktig for oss å passe på fuglene spesielt i hekketiden og legge til rette for at flere fugler kommer i tiden fremover.

Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Eva Aastrup Lia
Eva Aastrup Lia
Eva Aastrup Lia

Relaterte artikler