Fugleliv

Våre trofaste følgere

Terna i et antall av ca 400-500 stykker (som er blitt borte mange plasser i Norge) er en attraksjon for våre gjester. Den hissige lille fuglen som verner om sine egg og unger, skaper  mye latter og underholdning. Terna som veier 100 gram og blir 34 år flyr lengre enn alle andre fugler. Hvert år flyr våre fugler en distanse på 70.000 km, og i løpet av livet tilsvarende 60 ganger rundt jorda, eller 3 ganger månen tur-retur.

Havørna som med sitt vingespenn på opptil 240 cm sitter ofte på holmen mot sør i profil mot himmelen. Havørna blir mellom 87 og 100 cm lang, opptil 50 år gammel. Den legger to til tre egg i april-mai og ruger i 35-45 dager. I Nordland finnes 20% av alle havørner i verden.

Havet rundt fyret er en yndet plass for ulike sorter sjøfugler som finner mat her.

Tranøy fyr er fuglfredet ved lov, og fuglelivet her er et yndet fotoobjekt.

Rune Storsæther Løding
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Eva A Lia
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Nils Knibbe
Madelaine

Relaterte artikler