Folk på Fyret, Tranøy fyr 150 år

11.04.201914:57 Anne-Gry Jakobsen

-